به گزارش اخبار نمایشگاه ها از  آذربایجان غربی، اسمعیل کریم زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در آیین افتتاحیه این نمایشگاه اظهار کرد : آذربایجان غربی یکی از قطب های کشاورزی کشور است وارتقای ضریب مکانیزاسیون در این بخش می تواند ۲۹ تا ۲۵ درصد بر افزایش راندمان تولید محصولات کشاورزی تاثیر بگذارد.
کریم زاده افزود:  در طی چهار سال گذشته فعالیت دولت تدبیر و امید، آذربایجان غربی توانسته با استفاده از جذب تسهیلات خط اعتباری مکانیزاسیون کشاورزی ، تعداد سه هزار و ۴۰۰دستگاه تراکتور، ۱۳۲ دستگاه کمباین، سه هزار و ۱۴۹ دستگاه ادوات و دنباله بندهای مورد نیاز بخش کشاورزی استان را تهیه و در اختیار کشاورزان بگذارد.
وی تصریح کرد: هم اکنون ۴۴ هزار دستگاه تراکتور و ۹۴۰ دستگاه کمباین در استان در بخش کشاورزی توسط بهره برداران مورد استفاده قرار می گیرد.
کریم زاده بیان کرد: ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان از ۱.۳۱ اسب بخار در سال ۹۳ به ۱.۶۳ اسب بخار در هکتار ارتقا یافته است .
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه ها در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی ، تاکید کرد: با  استفاده از تکنولوژی و امکانات موجود در اختیار بخش کشاورزی استان، می توان در وضعیت فعلی تا چهار برابر محصولات کشاورزی بدون افزایش سطح تولید کرد.
وی تاکید کرد: ازمحل اعتبارات احیای دریاچه ارومیه و اعتبارات ردیف دار ملی استان روش های نوین آبیاری در داخل و خارج از حوضه دریاچه ارومیه در حال اجرا بوده و در طی پنج سال گذشته با استفاده از اعتبارات مختلف در اختیار بخش کشاورزی توانسته ایم شیوه آبیاری ۹۰ هزار هکتار از اراضی در اختیار بخش کشاورزی استان را تغییر دهیم.