نمایشگاه تولیدات روستایی


نمایشگاه تولیدات روستایی

نخستین نمایشگاه ملی سوغات و محصولات استان های کشور با حضور تولید کنندگان محلی و خانگی در مصلی بزرگ امام خمینی آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار اخبار نمایشگاه ها نخستین نمایشگاه ملی سوغات و محصولات استان های کشور با حضور تولید کنندگان محلی و خانگی در مصلی بزرگ امام خمینی آغاز بکار کرد.
 preloader