برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران با هدف تسهیل شرایط تحریم


برگزاری نمایشگاه تراکنش ایران با هدف تسهیل شرایط تحریم

شست هم اندیشی با رسانه ها برای برگزاری پربارتر نمایشگاه تراکنش ایران ITE 2018 با حضور خبرنگاران در مرکز «فابا» برگزار شد. در این نشست محمدمراد بیات، مدیرعامل مرکز فابا توضیحاتی در مورد این مجموعه، وظایف و اقدامات آن و همچنین فرآیند شکل گیری و برگزاری سه دوره پیشین نمایشگاه تراکنش ایران ارائه داد.

 وی با اشاره به شرایط حساس کنونی در کشور و هم زمانی برگزاری چهارمین دوره ITE 2018 با دور دوم اجرایی شدن تحریم های آمریکا، ابزار امیدواری کرد که این رویداد در ارائه برنامه های جایگزین (پلن B )کسب و کارها در شرایط تحریم در صنعت بانکداری و پرداخت موثر باشد.  مرکز فابا چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران را با شعار تراکنش علیه تحریم، 22 تا 24 آبان سال جاری برگزار می کند.

 preloader