در احکامی جداگانه اعضای شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب شدند


در احکامی جداگانه اعضای شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب شدند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه اعضای شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،  سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه عبدالهادی فقهی زاده ،حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی ، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی خسروی ، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی مهدوی راد ، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی ، حجت الاسلام والمسلمین معراجی ، حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی ، حجت الاسلام والمسلمین مهدی شیخ ، حجت الاسلام والمسلمین عبدالهادی مسعودی ، ولی یار احمدی ، احمد مسجد جامعی ، علی اصغر کاراندیش مروستی ،عباس سلیمی ،محمدعلی خواجه پیری و ابوالقاسم ایرجی را به عنوان اعضای شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم منصوب کرد.

در این احکام  آمده است:

نظر به تجربه و دانش جناب عالی در حوزه فرهنگ و هنر دینی به عنوان ” عضو شورای سیاست گذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم” منصوب می شوید. امیدوارم با درایت و تدبیر دست اندرکاران برپایی این رویداد قرآنی ،فرصتی برای تبیین خدمات اصحاب فرهنگ و هنر و دولت به ساحت مقدس قرآن کریم فراهم شود.

 preloader