توسط مرکز مشاوره دانشگاه؛ نمایشگاه بهداشت روان ویژه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود


توسط مرکز مشاوره دانشگاه؛ نمایشگاه بهداشت روان ویژه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود

مرکز مشاوره دانشگاه تهران همزمان با روز جهانی بهداشت روانی، هفته سلامت روان را از ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه ۹۷ برگزار می‌کند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز مشاوره دانشگاه تهران همزمان با روز جهانی بهداشت روانی (دهم اکتبر مصادف با ۱۸ مهر ماه) و با توجه به شعار سازمان بهداشت جهانی در روز جهانی بهداشت روان در سال ۲۰۱۸ مبنی بر «سلامت روان جوانان و نوجوانان: جهان در حال تغییر» هفته سلامت روان را ۱۸ تا ۲۴ مهر ماه ۹۷ برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری هفته سلامت روان توسط مرکز مشاوره دانشگاه تهران، حساس سازی و آگاه سازی جامعه دانشگاهی نسبت به مسائل جوانان با توجه به تغییرات جهان پیرامون است.

به همین مناسبت همزمان در شعبات خوابگاهی و پردیس / دانشکده‌ها متناسب با نامگذاری روز‌های هفته سلامت روان برنامه‌های متنوع بهداشت روان اجرا خواهد شد.

در همین راستا مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری اداره کل امور فرهنگی، اداره کل بهداشت و درمان، اداره کل تربیت بدنی، کانون همیاران سلامت روان و انجمن علمی مشاوره و روانشناسی و همچنین مشارکت و همکاری مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران، از تاریخ یکشنبه ۲۲ تا ۲۴ مهرماه ۹۷ نمایشگاه بهداشت روان را برگزار می‌کند.

روزیکشنبه ۲۲ مهرماه «نقش محیط‌های آموزشی بر سلامت روان جوانان و نوجوانان» نامگذاری شده است، نمایشگاه بهداشت روان از غرفه‌های آموزشی تشکیل شده و علاوه برآن انتشارات بهداشت روانی دراین غرفه‌ها توزیع می‌شود و مسابقات ورزشی و تفریحی در پردیس مرکزی دانشگاه تهران روبروی دانشکده حقوق و علوم سیاسی از ساعت ۸ تا ۱۳ برگزار می‌شود.

 preloader