مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی:نمایشگاه ها فرصتی برای تبادل تجربیات


مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی:نمایشگاه ها فرصتی برای تبادل تجربیات

اخبار نمایشگاه ها:

رمضانی گفت: در حال حاضر بیش از ۳۵ تعاونی صنایع دستی در گرایش های مختلف در خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

«حسن رمضانی» امروز (۱۵ آذر) به خبرنگاران رسانه های گروهی گفت: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی باعث می شود هنرمندان استان در حوزه های بازاریابی و بسته بندی محصولات از تجارب دیگر استان ها که قدیمی تر هستند و کار بیشتری انجام داده اند، استفاده کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در سطح ملی برای هنرمندان فواید و آثار مطلوب زیادی را در پی داشته است، افزود: قبل از برپایی نمایشگاه ضرورت ایجاد تشکل های صنفی برای هنرمندان صنایع دستی قابل پذیرش نبود اما با برگزاری نمایشگاه ها خود هنرمندان به این نتیجه رسیدند که از تجارب دیگر استان ها استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در سال 92 تنها حدود 12 تعاونی صنایع دستی در سطح استان فعالیت داشت، گفت: در حال حاضر بیش از 35 تعاونی صنایع دستی در گرایش های مختلف در استان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی در سطح ملی باعث شد هنرمندان استان با ظرفیت فضای مجازی آشنا شوند، عنوان کرد: آشنایی با حوزه تجارت الکترونیک بر میزان فروش صنایع دستی تاثیر زیادی داشته است.

رمضانی با اشاره به اینکه قبل از برگزاری نمایشگاه ها تبیین ضرورت بسته بندی برای هنرمندان استانی غیرملموس بود اما امروزه از تجارب دیگر استان ها در این حوزه استفاده می کنند، بیان کرد: بسته بندی مشکلی است که در سطح ملی مطرح است اما شرکت در نمایشگاه ها فرصت دیده شدن و استفاده از تجارب دیگر استان ها را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه ایجاد روابط دوستانه بین هنرمندان رشته های مختلف در استان های مختلف به ایجاد زنجیره بزرگ صنایع دستی در ایران کمک می کند، اظهار داشت: خوشبختانه امروز تعداد زیادی از استادان صنایع دستی در رشته های مختلف به پیوندهای حرفه ای و اقتصادی بین استان ها کمک می کنند.

 

 preloader