اولین نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی در نمایشگاه بین المللی قائم‌شهر


اولین نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی در نمایشگاه بین المللی قائم‌شهر

اولین نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی در نمایشگاه بین المللی شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

بلاغ، اولین نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی با موضوع سم، کود، نهال و نهاده ها، سیستم های نوین آبیاری، اب و خاک می باشد در تاریخ 21 آبان آغاز و تا 25 آبان در نمایشگاه بین المللی شهرستان قائم‌شهر ادامه دارد.

 preloader