بیست و پنجمین نمایشگاه ملی ژئوماتیک


بیست و پنجمین نمایشگاه ملی ژئوماتیک

بیست و پنجمین نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین همایش ملی مهندسی فناوری مکانی صبح امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماهه با حضور مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه برداری و مقامات لشگری و کشوری در ساختمان سازمان نقشه برداری برگزار شد.

 preloader