ثبت نام چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته


ثبت نام چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته

نمایشگاه بین المللی شیلات

اخبار نمایشگاه ها 

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران:
ثبت نام از متقاضیان حضور در چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان،ماهیگیری و صنایع وابسته
به گزارش خبرنگار اخبار نمایشگاه ها، این نمایشگاه در آبان ماه 98 در محلدائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
برگزار کننده این نمایشگاه گروه تجارت و اطلاعات به مدیرعاملی علی معین جهرمی از برگزارکنندگان
باسابقه کشور است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی نمایشگاه مذکور به نشانی ذیل مراجعه کنید.

www.ifex.ir

 preloader