نمایشگاه ها


پنجمین نمایشگاه بین المللی کیف

 • زمان : 1 الی 4 آبان ماه 1397
 • مجری:
 • شرکت آروین مهر فجر
 • شماره تماس:
 • 02177656560 – 02177614768

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تا

 • زمان : 1 لغایت 4 آبان 1397
 • مجری :
 • شرکت نمانگر
 • وبسایت :
 • www.iranhvac.com
 • محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ف

 • 21الی 24 مهر ماه 97
 • مجری نمایشگاه :
 • موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان
 • وبسایت :
 • festival.nano.ir
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه های تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ور

 • 21 الی 24 مهر ماه 1397
 • مجری:
 • شرکت نمایشگاهی میلاد نور
 • وبسایت:
 • www.miladfair.com
 • مکان : محل دائمی نمایشگاه های تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صن

 • 97/7/21 الی 97/7/24
 • مجری نمایشگاه :
 • شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو
 • وبسایت:
 • www.idro-fairs.com
 • مکان: محل دائمی نمایشگاه های تهران

 preloader