جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر برگزار شد


جشنواره و نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر برگزار شد

مسئول امور بانوان فرمانداری شهرستان بوشهر از نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر بازدید کرد .

زهرا عرفان ضمن بازدید از نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگار پانا گفت : خرما یکی از محصول های مهم استان بوشهر و سایر استانها در کشور است . از همه اجزای درخت نخل می توان استفاده مفید نمود و این خود زمینه کار آفرینی هر چه بیشتر را برای مردم فراهم می کند .

عرفان افزود: غرفه های متنوع از دستگاه های کاربردی برای تولید بیشتر خرما و صنایع دستی نشان از کار آفرینی است .

زهرا عرفان تصریح نمود : زنان هنرمند و کار آفرین روستایی و شهری با مشارکت های حمایتی و تولید محصول های حاصل از اجزای مختلف درخت نخل نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند .

 preloader