اخبار نمایشگاه ها


حضور گسترده مشارکت کنندگان خار

حضور گسترده مشارکت کنندگان خارجی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاه های کشورمان نوید بخش برقراری تعاملات اقتصادی و بازرگانی فی مابین ایران و سایر کشورهایی است که نمایندگان ادامه مطلب

 preloader