برپایی نمایشگاه نقاشی بیتا وکیلی در لندن به دلیل تحریم‌ها عقب افتاد


برپایی نمایشگاه نقاشی بیتا وکیلی در لندن به دلیل تحریم‌ها عقب افتاد

به دلیل تحریم‌ها آثار هنری بیتا وکیلی از فرودگاه لندن ترخیص نشده است و افتتاح نمایشگاهش به تعویق افتاد.  به گزارش عصر ایران،  گالری کاما لندن طی بیانیه‌ای اعلام کرد: با کمال تاسف به این وسیله امروز تاخیر در برگزاری نمایشگاه یکى از بزرگترین هنرمندان خاورمیانه ‘بیتا وکیلى’ را به دلیل تحریم هاى سیاسی…

به دلیل تحریم‌ها آثار هنری بیتا وکیلی از فرودگاه لندن ترخیص نشده است و افتتاح نمایشگاهش به تعویق افتاد.

به گزارش عصر ایران، گالری کاما لندن طی بیانیه‌ای اعلام کرد:

با کمال تاسف به این وسیله امروز تاخیر در برگزاری نمایشگاه یکى از بزرگترین هنرمندان خاورمیانه ‘بیتا وکیلى’ را به دلیل تحریم هاى سیاسی إعلام می‌کنیم.

کارهاى زیباى بیتا وکیلى از فرودگاه به دلیل تحریم ها ترخیص نشده. اما هیچ تحریمى نمى تواند جلوى هنر را و زبان صلح را بگیرد. آثار هنری بیتا وکیلى نشانه ى طبیعت و زندیگست ، از صلح سخن میگوید و از مام زمین و اشتراک ملتها و زبان مهر و وحدت جهانی .

به همین جهت و برای اثبات مهر طلبی ایرانیان ودعوت به صلح جهانی گالری کاما به واسطه مدیومی ارزشمند چون هنر ، جهانیان را کنار هم می آورد و آثار بیتا وکیلى عزیز را با تاخیر به زودى در گالری لندن به نمایش مى‌گذارد.

هیچ مرزی برای هنر وجود ندارد وهیچ تحریمى نمیتواند مانع از شنیدن آوای صلح آمیز هنر باشد.

بیتا وکیلی هم در صفحه اینستاگرام خودش به این قضیه اشاره کرد.

 preloader