قول مساعد شهردار تهران برای ایجاد ایستگاه متروی نمایشگاه بین المللی تهران


قول مساعد شهردار تهران برای ایجاد ایستگاه متروی نمایشگاه بین المللی تهران

اخبار نمایشگاه ها 

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران :

پیروز حناچی شهردار تهران عصر سه شنبه به همراه بهمن حسین زاده مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای

بین المللی ج.ا.ایران از هجدهمین نمایشگاه محیط زیست بازدید کرد.

در حاشیه این دیدار شهردار تهران به دکتر حسین زاده نسبت به تحت پوشش قرار گرفتن نمایشگاه بین المللی

تهران در مسیر خط مترو منشعب از خط 9 و 10 قول مساعد داد.

انجام همکاریهای مشترک در حوزه نمایشگاهی بین شهرداری تهران و نمایشگاه بین المللی از دیگر مواردی بود که

مطرح شد و قرار شد تا جلسات بیشتری در این زمینه بین طرفین برگزار شود.

بر اساس این گزارش ایجاد ایستگاه مترو در نمایشگاه بین المللی تهران برای دسترسی آسانتر و کاهش بار ترافیکی

از جمله مواردی است که از 3 ماه پیش توسط مدیرعامل جدید شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران در حال پیگیری است.

انتهای خبر/

نمایشگاه بین المللی تهران

 preloader