برگزاری نمایشگاه هنری “از دون هوانگ تا ایبریا” در موگائوکو


برگزاری نمایشگاه هنری “از دون هوانگ تا ایبریا” در موگائوکو

اخبار نمایشگاه ها 

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران :

روز دوشنبه 15 آوریل، نمایشگاه هنری با عنوان “راه زیارت- آثار مقدس: از دون هوانگ تا ایبریا” در موگائوکو

در غرب چین برگزار شد. این نمایشگاه سیار درباره گفت و گوی هنری چین و غرب، سال گذشته بارها برگزار شده است.

دون هوانگ مقصد آخر این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه بیش از 50 تصویر از شخصیت ها و نقاشی های کلاسیک دیواری و همچنین دستاوردها در زمینه

حفظ میراث فرهنگی به نمایش گذاشته شده است.

حفر غارهای موگائوکو که به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت شده، از قرن چهارم تا 14 قرن ادامه داشت و با

توسعه هنری غرب در قرون وسطی سازگار است.

جانگ شیان تانگ، معاون پژوهشگاه دون هوانگ اعلام کرد: غارهای سنگی دون هوانگ از تاریخ دیرینه هنری برخوردار

بوده و در آن اشکال گوناگون تمدن‌های باستانی چین، هند، یونان، پارس و آسیای مرکزی و غیره ثبت شده است.

به گزارش رسیده، این نمایشگاه به مدت 70 روز در دون هوانگ برگزار است.

 preloader