ثبت نام دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان آغاز شد.


ثبت نام دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان آغاز شد.

اخبار نمایشگاه ها 

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران:
ثبت نام از متقاضیان حضور در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات آرد و نان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اخبار نمایشگاه ها، این نمایشگاه در روز های 22 تا 25 شهریور ماه 98 در محل
دائمی نمایشگاه های  بین المللی تهران برگزار می شود.
برگزار کننده این نمایشگاه گروه تجارت و اطلاعات به مدیرعاملی علی معین جهرمی از برگزارکنندگان
باسابقه کشور است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی نمایشگاه مذکور به نشانی ذیل مراجعه کنید.
 preloader