نمایشگاه ترانس راشا با حضور ایران


نمایشگاه ترانس راشا با حضور ایران

اخبار نمایشگاه ها 

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران :

 

بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل ریلی، با عنوان”ترانس راشا” در مسکو در حال برگزاری است.

در این نمایشگاه از ۲۶ لغایت ۲۸ فروردین در مسکو دایر است؛ شرکت‌های حمل و نقلی بیش از ۲۰ کشور آخرین

دستاورد‌ها و مزیت‌های حمل و نقلی خود را به نمایش می‌گذارند.شرکت راه آهن حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران

به همراه چهار شرکت پشتیبانی حمل و نقل ریلی ایران با برپایی غرفه در نمایشگاه حمل و نقل بین المللی روسیه ۲۰۱۹ شرکت کردند.

 preloader