نمایشگاه صنعت هواپیمایی برای نخستین بار در عربستان


نمایشگاه صنعت هواپیمایی برای نخستین بار در عربستان

اخبار نمایشگاه ها

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی :

برای نخستین بار نمایشگاه صنعت هواپیمایی در عربستان سعودی برگزار شد. عربستان مدعی است این نمایشگاه بزرگترین نمایشگاه صنعت هواپیمایی در خاورمیانه خواهد بود. بیش از 260 شرکت داخلی و بین المللی در طول سه روز در نمایشگاه شرکت خواهند کرد و انتظار می رود که 20 هزار نفر نیز از این نمایشگاه بازدید کنند.

 

 preloader