گزارش تصویری بازدید دکتر کلانتری با همراهی دکتر حسین زاده از نمایشگاه بین المللی محیط زیست


گزارش تصویری بازدید دکتر کلانتری با همراهی دکتر حسین زاده از نمایشگاه بین المللی محیط زیست

اخبار نمایشگاه ها 

نشریه رسمی نمایشگاه های بین المللی تهران:

گزارش تصویری بازدید دکتر کلانتری با همراهی دکتر حسین زاده از نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 

 preloader