گزارش تصویری:دوازدهمین نمایشگاه کتاب اردبیل با حضور 300 ناشر از سراسر کشور


گزارش تصویری:دوازدهمین نمایشگاه کتاب اردبیل با حضور 300 ناشر از سراسر کشور

دوازدهمین نمایشگاه کتاب اردبیل با حضور 300 ناشر از سراسر کشور در 160 غرفه در حال برگزاری است.

منبع گزارش و تصاویر:خبرگزاری ایرنا

عکس:رضا زارع

 preloader