هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه ها از شاهرخ مدرس تقدیر کرد تصویب پیشنهاد یک ایرانی برای ثبت «روز جهانی صنعت نمایشگاهی»


هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه ها از شاهرخ مدرس تقدیر کرد تصویب پیشنهاد یک ایرانی برای ثبت «روز جهانی صنعت نمایشگاهی»

هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از شاهرخ مدرس کارشناس و صاحب نظر ایرانی صنعت نمایشگاهی جهان که پیشنهاد و پیگیری وی منجر به تعیین و تصویب هشتم ژوئن  به عنوان”روز جهانی صنعت نمایشگاهی”شده است قدردانی کرد.
پیشنهاد شاهرخ مدرس مبنی بر تعیین و تصویب یک روز از سال به عنوان “روزجهانی صنعت نمایشگاهی”با تلاش و پیگیری چهارساله وی، در جلسه مشترک اتحادیه نمایشگاهی بین المللی (UFI) و اتحادیه نمایشگاه ها ورویدادهای آمریکا(IAE) به تصویب نهایی رسید و بر اساس مصوبه ای روزهشتم ژوئن (19خرداد) هر سال، روزجهانی صنعت نمایشگاهی نامگذاری شد.
شاهرخ مدرس در جلسه هیات مدیره شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی که روز 19خرداد ماه جاری تشکیل شد، افتخار پذیرش و تصویب پیشنهاد یک ایرانی برای تعیین و تصویب “روزجهانی صنعت نمایشگاهی”در UFI وIAE  را به دولت جمهوری اسلامی و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی _که رشد خود در صنعت نمایشگاهی را مدیون آن است_ تقدیم کردو اظهار امیدواری نمود که این افتخار موجب شتاب رشد و توسعه صنعت نمایشگاهی در جهان و ایران شود. دکتر حسین اسفهبدی معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت ورئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز در این جلسه اهمیت پیشنهاد و تصویب «روزجهانی صنعت نمایشگاهی» از سوی ایران و یک ایرانی را تشریح کردو با اهدا لوح تقدیر از شاهرخ مدرس قدردانی نمود.
شاهرخ مدرس کارشناس و صاحب نظر صنعت نمایشگاهی ایران و جهان، نخستین بار پیشنهاد تعیین« روزجهانی صنعت نمایشگاهی» را چهارسال پیش ، در فصل 13 کتاب خود با عنوان «در تکاپوی دیدگاه های مدرن نمایشگاهی» مطرح کرد و آن کتاب را برای 275 مسئول و فعال جهانی حقیقی و حقوقی صنعت نمایشگاهی ارسال نمود که مسئولان و مدیران UFI وIAE ، سازمان نمایشگاه های انگلیس ،ژاپن ،کشورهای اروپایی و نمایشگاه های بزرگ و پر اعتبار دنیا از دریافت کنندگان آن کتاب و پیشنهاد تعیین« روزجهانی صنعت نمایشگاهی» بودند.
وی به متولیان و مسئولان جهانی صنعت نمایشگاهی پیشنهاد کرده بود که یک مناسبت مهم مثلا روز گشایش نخستین دوره نمایشگاه لایپزیک آلمان در 927سال پیش به «عنوان روز جهانی صنعت نمایشگاهی» ثبت گردد.
 
aaa cc ww

 preloader