نمایشگاهی بر پیکر آبراه/گزارش تصویری از گرافیتی های منقوش بر دیوار های یک آبراه


نمایشگاهی بر پیکر آبراه/گزارش تصویری از گرافیتی های منقوش بر دیوار های یک آبراه

دیوارنگارهایی بر جداره ی آبراهی در شمال غربی تهران.

یک نمایشگاه هنری مخفی در تهران! (عکس)
یک نمایشگاه هنری مخفی در تهران! (عکس)
یک نمایشگاه هنری مخفی در تهران! (عکس)
یک نمایشگاه هنری مخفی در تهران! (عکس)
یک نمایشگاه هنری مخفی در تهران! (عکس)
منبع:عصر ایران
 preloader