نشریه شماره ۲۹۰، ویژه «دهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت و فرش ماشینی»


نشریه شماره ۲۹۰، ویژه «دهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت و فرش ماشینی»

فصل اول از شماره 290 نشریه «اقتصاد و نمایشگاه»،ویژه نامه دهمین نمایشگاه بین المللی کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته منتشر شد.       

 preloader