انتصاب محمد جواد قنبری به سمت معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها


انتصاب محمد جواد قنبری به سمت معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ها

– به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران :

محمد جواد قنبری به سمت سرپرست معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران منصوب گردید.

این گزارش حاکی است:

عباس قبادی عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران با ابلاغ حکمی محمد جواد قنبری را به سمت سرپرست معاونت امور نمایشگاهی شرکت شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران منصوب نمود.

لازم به ذکر است :

قنبری در سالهای گذشته نیز بیش از 5 سال در سمت معاونت امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران حضور داشته و منشا تجربیات و بکار گیری شیوه های علمی، حرفه ای و نوین در صنعت نمایشگاهی کشور بوده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:لینک

 preloader