فردا سه نمایشگاه در سایت تهران گشایش می یابد


فردا سه نمایشگاه در سایت تهران گشایش می یابد

افتتاحیه هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، و صنایع وابسته پنجشنبه ساعت ده و سی دقیقه،ورودی 38/

افتتاحیه نهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک،ساعت یازده،ورودی 38B/

افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته ساعت دوازده،ورودی 8 و 9 /

 

 preloader