روز جهانی نمایشگاه ها و ضرورت توسعه نهادهای نمایشگاهی در ایران


روز جهانی نمایشگاه ها و ضرورت توسعه نهادهای نمایشگاهی در ایران

داوود آدینه
اهمیت نامگذاری جهانی برای رویدادهای تاریخی،اجتماعی،فرهنگی،هنری،علمی،پژوهشی،آموزشی،منابع طبیعی،اقتصادی، و امثالهم علاوه بر تاثیر در موضوع نامگذاری شده ، می تواند بر  سایر عوامل وابسته  ان موضوع نیز موثر و مفید واقع گردد.مناسبت های فراوانی که همواره  به صورت ملی در هر کشور  و یابه صورت بین المللی  در سطح جهان  با ان روبرو هستیم هر یک از انها مبتنی بر یک فرایند  طولانی ایجاد  و استمرار و بعضا باتغییراتی جزیی پایدار میگردند.هریک ازاین مناسبت ها به مرورزمان  هم برپیرامون خود تاثیر می گذارندو هم ازپیرامون خود تاثیر می پذیرند.
طرح موضوع روز جهانی نمایشگاهها که توسط اتحادیه جهانی نمایشگاهها مطرح گردیدو با استقبال  اکثر کشورها ،اتحادیه ها،انجمن های مرتبط و افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی  جهانی روبرو گردید ، امرمیمون و مبارکی است که می تواند این صنعت مهم و حائز اهمیت را بیش ازپیش در سطح جهانی مطرح نماید.
هرچند بعدها معلوم شد که برادر ارجمندمان جناب آقای شاهرخ مدرس این روز را در کتاب  خود به جامعه جهانی پیشنهاد نموده  و باید این روز در صورت نداشتن معارض قانونی به نام ایشان و کشور عزیزمان ایران  ثبت گردد ولی با هر بهانه و دلیلی این روز میتواند برای جامعه صنعت نملیشگاهی جهان میمون و مبارک باشد.
طرح این موضوع میتواند  پیش درامدی  باشد برای ورود  این صنعت  در بدنه و ساختار اجتماعی  واقتصادی نوین و شاید در آینده ای دورتر حتی  ورود به دیپلماسی و سیاست های اثرگذار بین المللی.
به گمان من  نتایجی که در اهداف کوتاه مدت از این حرکت قابل تصور است می تواند شامل موارد ذیل باشد.
١-همراهی اثرگذار مبنی بر حضور  نمایندگان بخش خصوصی فعال درامرصنعت نمایشگاهی در هیأتهای  تجاری و اقتصادی به صورت مستقل و یا همراه مقامات ومسؤولان.
٢-طرح گسترش  و توسعه سایت های نمایشگاهی  با تکنولوژی های نوین  اعم از ساخت و تجهیز هتل هاو اقامت گاههای چند منظوره،تسهیل مقررات روادید برای مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان،اولویت در ارائه خدمات حمل ونقل  آسان برای کالاهای نمایشگاهی از مبدامشارکت تامقصدنمایشگاه،اسان گیری در  تعرفه و ترخیص درگمرکات مبدا و مقصد .
٣- ایجاد مراکز تجاری و اداری بین المللی در داخل سایت های نمایشگاهی برای جلوگیری از اتلاف وقت  به منظور نتیجه بخشی  به مذاکرات  و مبادلات صورت گرفته درنمایشگاهها
۴-همکاری  و مشارکت  دانشگاههای معتبربین المللی با دست اندرکاران صنعت نمایشگاهی  و خدمات وابسته
۵- تشکیل شبکه های تلویزیونی و اینترنتی بین المللی برای اطلاع رسانی  عمومی درمورد نمایشگاههای ملی و بین المللی
۶-گسترش انجمن ها،اتحادیه ها،و تشکل های صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته در کشورها و تلاش برای پیوستن این نوع تشکل ها به اتحادیه جهانی نمایشگاهها.
در ایران نیز این اتفاق مهم و اثر گذار علیرغم همه سکوت های معنی دار  دست اندر کاران در این صنعت  و عدم توجه جدی رسانه ای به موضوع روز جهانی نمایشگاهها ، بازتاب  معنی داری  را نیز به  همراه داشت . هرچند یکی ازعمده ترین دلایل آن نداشتن یک تشکل ملی  است  تا در این نوع حرکت های بین المللی بر اساس وظیفه ورود پیدا کند، ولی تسلط دولت و شبه دولتی ها بر این صنعت امکان بالندگی را ازاین صنعت  گرفته   و خود نیز در این نوع موضوعات نه تنها مشارکت فعال ندارد بلکه اجازه ورود دیگران  را نیز نمی دهدو به همین منظوربخش خصوصی فعال  نیز رغبتی به حضور عملی در این نوع مناسبتها از خود نشان نمی دهد و تشکل های کوچک نیز به جهت ماهیت محلی خود،این نوع رفتارهای بین المللی را تجربه نمی کنند.
اگر از این ضعف بگذریم باید ضمن برشمردن نقاط قوت این صنعت در ایران، یاداوری نماییم که با تاسیس اتحادیه صنعت نمایشگاهی و خدمات وابسته  علیرغم همه  مشکلات ناشی از بدفهمی های مراکز مرتبط با ثبت اتحادیه  راه رابرای موفقیت های بزرگ فراهم شده است. در حال حاضر مجموعه صنعت نمایشگاهی در بخش های مختلف شامل برگزارکنندگان، دارندگان سایت های نمایشگاهی،غرفه سازان،ارائه دهندگان خدمات نمایشگاهی،بازاریابان،مراکز اموزشی و پژوهشی،گروههای تبلیغاتی و اطلاع رسانی،بخش های چاپ و انتشارات، به عنوان یک صنعت مهم و حتی استراتژیک  با جدیت تمام علاوه بر انجام وظائف و مسىولیت های خوددرسطح ملی وبین المللی  به دنبال توسعه وگسترش این صنعت نیز می باشند.
پیگیری بیش از یک ساله برای ثبت این اتحادیه هرچندبا دست اندازهایی ازسوی اتاق ایران روبرو شده ولی امید است این مانع که ناشی ازعقب افتادگی های فرهنگی ،توسعه نیافتگی های استعماری ،ضعف مدیریت، وکمال نیافتگی های تشکلی است هرچه زودتر برطرف گردد و باعبور ازاین مرحله به  سوی اهداف تعریف شده حرکت نماید.

 preloader