ثبت نام آنلاین بازدید کنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران


ثبت نام آنلاین بازدید کنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
 سامانه ثبت نام بازدیدکنندگان از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران در سایت 3 زبانه و اختصاصی نمایشگاه راه اندازی شد.
سامانه ثبت نام بازدیدکنندگان از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران در سایت 3 زبانه و اختصاصی نمایشگاه راه اندازی شد.

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه بین ­المللی صنعت گاز ایران IRGS 2018، در راستای برگزاری تخصصی اولین نمایشگاه اختصاصی گاز کشور، امکان ثبت نام آنلاین بازدیدکنندگان داخلی و خارجی در نسخه های فارسی، انگلیسی و روسی فراهم شده است.

خاطر نشان می شود این رویداد در تاریخ 10 تا 13 شهریورماه 97 از ساعت 10 تا 18 در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب، برگزار می شود.

 preloader