تقویم نمایشگاه های پارک گفت و گو سال 95


کد نمایشگاه تاریخ برگزاری عنوان نمایشگاه نام مجری برگزاری
1716 ۹۵/۰۹/۲۳ – ۹۵/۰۹/۲۵ سومین نمایشگاه مشارکت تولیدکنندگان ایرانی در صنعت مترو شرکت نمایشگاهی آرکا همایش پارس ( اکسپو پارس )
729 ۹۵/۱۱/۱۳ – ۹۵/۱۱/۱۶ اولین نمایشگاه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ایران شرکت مدبران بین المللی ماهکوه و نوژن راد

 

 preloader