تقویم نمایشگاه های سالن حجاب سال 95


 

اولین نمایشگاه بین المللی تعطیلات و سفر :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ بیست خرداد الی ۱۳۹۴ بیست و دوم خرداد
اولین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ بیست و پنجم دی الی ۱۳۹۳ بیست و هفتم دی
اولین نمایشگاه تخصصی دنیای کودکان :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ هفتم بهمن الی ۱۳۹۳ دهم بهمن
اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ پنجم مهر الی ۱۳۹۳ هشتم مهر
نمایشگاه و همایش تخصصی هتل و صنایع وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ پانزدهم آبان الی ۱۳۹۱ هفدهم آبان
نخستین نمایشگاه نشریات خانوادگی :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ بیست و سوم شهریور الی ۱۳۹۱ سی شهریور
دومین نمایشگاه و همایش تخصصی استاندارد مصالح ساختمانی و ساخت و ساز :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ بیست و چهارم بهمن الی ۱۳۹۰ بیست و هفتم بهمن
دومین نمایشگاه تخصصی مادر ، نوزاد و کودک :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ پانزدهم شهریور الی ۱۳۹۰ هجدهم شهریور

 

 preloader