اولین نمایشگاه بین المللی تعطیلات و سفر :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۴ بيست خرداد الی ۱۳۹۴ بيست و دوم خرداد
اولین همایش و نمایشگاه بین المللی خوراک دام، طیور و آبزیان ایران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ بيست و پنجم دي الی ۱۳۹۳ بيست و هفتم دي
اولین نمایشگاه تخصصی دنیای کودکان :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ هفتم بهمن الی ۱۳۹۳ دهم بهمن
اولین نمایشگاه امنیت سایبری ایران :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۳ پنجم مهر الی ۱۳۹۳ هشتم مهر
نمایشگاه و همایش تخصصی هتل و صنایع وابسته :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ پانزدهم آبان الی ۱۳۹۱ هفدهم آبان
نخستین نمایشگاه نشریات خانوادگی :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۱ بيست و سوم شهريور الی ۱۳۹۱ سي شهريور
دومین نمایشگاه و همایش تخصصی استاندارد مصالح ساختمانی و ساخت و ساز :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ بيست و چهارم بهمن الی ۱۳۹۰ بيست و هفتم بهمن
دومين نمايشگاه تخصصي مادر ، نوزاد و كودك :: تاریخ برگزاری : ۱۳۹۰ پانزدهم شهريور الی ۱۳۹۰ هجدهم شهريور

 

http://telegram.me/ecobitionir