عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری مدیر پروژه/ناظر پروژه مسئول/مسئولین اجرایی
هشتاد و یکمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی- یونان ۲۰-۲۸ شهریور
(۱۸-۱۰سپتامبر۲۰۱۶)
——- ——-
نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و زیر ساخت های صنعتی مسقط- عمان (INFRA-OMAN) ۱۹-۲۱مهر
(۱۲-۱۰ اکتبر۲۰۱۶)
خانم ادبی(ناظر)
۲۱۹۱۲۵۶۸
——-
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول – ترکیه ۲۲-۲۵ مهر
(۱۶-۱۳اکتبر۲۰۱۶)
آقای قنبری آقایان رشیدی – نادری و موبدی
۲۱۹۱۳۰۵۵-۲۱۹۱۲۶۹۲-۲۱۹۱۲۳۷۶-۲۲۶۶۲۸۶۰
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پاریس- فرانسه (SIAL 2016) ۲۵-۲۹ مهر
(۲۰-۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)
آقای علوی خانم رستگار
۲۱۹۱۲۴۴۲-۲۲۶۶۲۸۳۵
نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و سازبلونیا- ایتالیا (SAIE 2016) ۲۸ مهر-۱ آبان
(۲۲-۱۹ اکتبر۲۰۱۶)
خانم نجفی
۲۱۹۱۲۷۷۱
——-
چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق ۱۱-۲۰ آبان
(۱۰-۱نوامبر۲۰۱۶)
——- ——-
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در رم – ایتالیا ۲-۶ آذر ماه
(۲۶-۲۲نوامبر۲۰۱۶)
آقای میرظفرجویان آقایان بیدی و محمدی نیک
۲۱۹۱۲۷۶۶-۲۱۹۱۲۳۰۹
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در نایروبی- کنیا ۴-۷ آذر ماه
(۲۷-۲۴نوامبر۲۰۱۶)
آقای مجیدی
۲۱۹۱۲۶۵۱
——-
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط – عمان ۴-۸ بهمن
(۲۷-۲۳ ژانویه۲۰۱۷)
آقای مظفر آقایان عزیزی مقدم و فتح اله پور
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه مسکو- روسیه (PRODEXPO) ۱۸-۲۲ بهمن
(۱۰-۶فوریه۲۰۱۷)
آقای احسانی آقای رسولی
۲۱۹۱۲۳۲۸
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بغداد – عراق ۲۷-۳۰ بهمن ماه
(۱۸-۱۵ فوریه۲۰۱۷)
——- ——-

 

http://telegram.me/ecobitionir