نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در خارج


عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری مدیر پروژه/ناظر پروژه مسئول/مسئولین اجرایی
هشتاد و یکمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی- یونان 20-28 شهریور
(18-10سپتامبر2016)
——- ——-
نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و زیر ساخت های صنعتی مسقط- عمان (INFRA-OMAN) 19-21مهر
(12-10 اکتبر2016)
خانم ادبی(ناظر)
21912568
——-
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در استانبول – ترکیه 22-25 مهر
(16-13اکتبر2016)
آقای قنبری آقایان رشیدی – نادری و موبدی
21913055-21912692-21912376-22662860
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پاریس- فرانسه (SIAL 2016) 25-29 مهر
(20-16 اکتبر 2016)
آقای علوی خانم رستگار
21912442-22662835
نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و سازبلونیا- ایتالیا (SAIE 2016) 28 مهر-1 آبان
(22-19 اکتبر2016)
خانم نجفی
21912771
——-
چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق 11-20 آبان
(10-1نوامبر2016)
——- ——-
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در رم – ایتالیا 2-6 آذر ماه
(26-22نوامبر2016)
آقای میرظفرجویان آقایان بیدی و محمدی نیک
21912766-21912309
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در نایروبی- کنیا 4-7 آذر ماه
(27-24نوامبر2016)
آقای مجیدی
21912651
——-
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط – عمان 4-8 بهمن
(27-23 ژانویه2017)
آقای مظفر آقایان عزیزی مقدم و فتح اله پور
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی و مواد اولیه مسکو- روسیه (PRODEXPO) 18-22 بهمن
(10-6فوریه2017)
آقای احسانی آقای رسولی
21912328
نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در بغداد – عراق 27-30 بهمن ماه
(18-15 فوریه2017)
——- ——-

 

 preloader