ردیف عنوان نمایشگاه تاریخ برگزاری مدیر پروژه/ناظر پروژه مسئول/مسئولین اجرایی
۱ هشتاد و یکمین نمایشگاه بین المللی تسالونیکی- یونان ۲۰-۲۸ شهریور
(۱۸-۱۰سپتامبر۲۰۱۶)
خانم ادبی
۲۱۹۱۲۵۶۸
خانم رستگار
۲۱۹۱۲۴۴۲-۲۲۶۶۲۸۳۵
۲ نمایشگاه بین المللی تخصصی ساختمان و زیر ساخت های صنعتی مسقط- عمان (INFRA-OMAN) ۱۹-۲۱مهر
(۱۲-۱۰ اکتبر۲۰۱۶)
آقای حسن زاده(ناظر)
۲۱۹۱۲۸۳۵
——-
۳ نمایشگاه بین المللی مواد غذایی پاریس- فرانسه (SIAL 2016) ۲۵-۲۹ مهر
(۲۰-۱۶ اکتبر ۲۰۱۶)
آقای علوی خانم رستگار
۲۱۹۱۲۴۴۲-۲۲۶۶۲۸۳۵
۴ نمایشگاه بین المللی ساختمان و ساخت و سازبلونیا- ایتالیا (SAIE 2016) ۲۸ مهر-۱ آبان
(۲۲-۱۹ اکتبر۲۰۱۶)
آقای رشیدی(ناظر)
۲۱۹۱۳۰۵۵
——-
۵ چهل و سومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی بغداد – عراق ۱۱-۲۰ آبان
(۱۰-۱نوامبر۲۰۱۶)
آقای عباس ترکاشوند(ناظر)
۲۱۹۱۳۰۲۵
——-
۶ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در رم – ایتالیا ۲-۶ آذر
(۲۶-۲۲نوامبر۲۰۱۶)
آقای میرظفرجویان آقایان بیدی و موبدی
۲۱۹۱۲۷۶۶-۲۱۹۱۲۳۷۶
۷ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در مسقط – عمان ۴-۸ بهمن
(۲۷-۲۳ ژانویه۲۰۱۷)
آقای مظفر آقایان عزیزی مقدم و فتح اله پور
۲۱۹۱۲۳۰۹ – ۲۲۶۶۲۸۲۴
۸ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در نایروبی- کنیا ۱۵-۱۸ بهمن
(۶-۳ فوریه ۲۰۱۷)
آقای مجیدی
۲۱۹۱۲۶۵۱
آقایان نادری و عسگری
۲۱۹۱۲۲۰۰-۲۱۹۱۲۶۹۲
۹ نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در دارالسلام- تانزانیا اسفندماه -/ مارس ۲۰۱۷ آقای داداشی(ناظر)
۲۱۹۱۲۴۱۸
۱۰ نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی – پاکستان ۶-۹ اسفند ماه
(۲۷-۲۴فوریه ۲۰۱۷)
آقای آملی
۲۱۹۱۲۸۸۷

http://telegram.me/ecobitionir