تقدیر از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو در نخستین مراسم صنعت نمایشگاهی ایران


تقدیر از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو در نخستین مراسم صنعت نمایشگاهی ایران

در مراسم اهدای لوح تقدیر و جوایز شرکت کنندگان در نخستین صنعت نمایشگاهی ایران (STALLEX AWARD) از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، این مراسم با حضور عباس قبادی عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، محمدرضا مودودی معاون صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران، از شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو، تقدیر شد.
گفتنی است، پروفسور”یورگ بایر” مدیر دوره‌های آموزشی انجمن نمایشگاه‌های بین المللی جهان و دکتر خوان پوچالت دبیرکل انجمن نمایشگاه های بین المللی اسپانیا نیز در این مراسم حضور داشتند.

 preloader