انتصاب حسین بروجردی به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل


انتصاب حسین بروجردی به سمت سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

 

– به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران :

حسین بروجردی به سمت سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران منصوب گردید.

این گزارش حاکی است :

عباس قبادی عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران با ابلاغ حکمی حسین بروجردی که از تجربیات شایانی در بکارگیری شیوه های نوین علمی و حرفه ای در این عرصه برخوردار است را به سمت سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران منصوب نمود.

متن حکم ایشان به شرح زیر است :

 

 preloader