اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو در نشست خبری چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما


اظهارات سخنگوی سازمان غذا و دارو در نشست خبری چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما
امنیت دارو با وزارت بهداشت است/ متولی صنعت نیستیم

سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به گلایه های صنعت داروسازی کشور، گفت: امنیت دارو با وزارت بهداشت است، اما متولی صنعت داروسازی نیست.

دکتر کیانوش جهانپور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما(دارو و صنایع وابسته)، با اشاره به ادعای دوره بازپرداخت مطالبات صنعت داروسازی که ۵۷۰ روز عنوان شد، اظهارداشت: این ادعا را قبول نداریم و این دوره زمانی ۳۵۵ روز است که البته این هم قابل قبول نیست.

وی در ارتباط با اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه دارو، گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در نامه ای به بانک مرکزی درخواست کرده اند که این اسامی اعلام شود و ما منتظر هستیم.

جهانپور در واکنش به گلایه های صنعت داروسازی از وزارت بهداشت، افزود: امنیت دارو با وزارت بهداشت است و ما متولی صنعت داروسازی نیستیم. هر چند که شانه از زیر بار مسئولیت خالی نمی کنیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: ما وظیفه داریم بر قیمت گذاری دارو نظارت داشته باشیم.

 

 preloader