اطلاعیه :نمایشگاه بین المللی تهران روز جمعه 16 شهریور تعطیل است


اطلاعیه :نمایشگاه بین المللی تهران روز جمعه 16 شهریور تعطیل است

نمایشگاه بین المللی تهران روز جمعه 16 شهریور تعطیل است ،به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، باعنایت به برگزاری اجلاس‌سران تعدادی از کشورهای منطقه در تهران و با توجه به محدودیت های ترافیکی اعمال شده در منطقه شمالی شهر تهران و نظر به همکاری و تعامل با دستگاههای انتظامی و پلیس راهور، فعالیت های نمایشگاهی از جمله برگزاری نمایشگاههای بین المللی فرش ماشینی- دام و طیور – مادر، نوزاد ، کودک در روز جمعه مورخ 16/6/97 تعطیل و روز دوشنبه مورخ 19/6/97 بعنوان جایگزین و روز پایانی نمایشگاه، در نظر گرفته شده
است.

در پایان از همکاری و همراهی تمامی مشارکت کنندگان، بازدیدکنندگان و صنوف مرتبط،تشکر می نماید

 preloader